Меморандум о сотрудничестве

Friday, April 19, 2024

2024 жылы 03 сәуірде "Clover Foundation" Коғамдық қоры мен "ТМД елдері бойынша білім беру жүйесінің дамытудың халыкаралық қоры" Қоғамдық қоры ынтымактастық туралы Меморандумға қол қойды.

Біз білім беру саласындағы педагог кадрлар мен мамандарды, онын, ішінде елдегі инклюзивті білім беру мамандарды, даярлау сапасын арттыру

маселесінде бірлесіп жәрдемдесуге, сондай-ак, білім беру сапасын арттыруға бағытталған әлеуметтік маңызы бар жобаларды ілгерілетуде белсенді қатысуға ниет білдіреміз.

 

03 апреля 2024 года Общественный фонд "Clover Foundation" и Общественный фонд "Международный фонд по продвижению образования в СНГ" заключили меморандум о сотрудничестве.

Наши стороны выражают намерение совместными усилиями содействовать повышению качества подготовки педагогических кадров и специалистов в области образования, в том числе инклюзивного образования в стране, а также активно участвовать в продвижении социально-значимых проектов, направленных на повышение качества образования.