Письмо от Министерства просвещения Республики Казахстан

Friday, April 28, 2023

В соответствии с протоколом заседания Рабочей группы по рассмотрению документов принято решение о  включении в перечень организаций образования, реализующих образовательные программы повышения квалификации педагогов от 24 апреля 2023г. № 4, о соответствии документов, представленных Фондом, согласно п.6 Правил организации и проведения курсов повышения квалификации педагогов, а также посткурсового сопровождения деятельности педагога, утвержденных приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2016 г. № 95.

 

Құжаттарды қарау жөніндегі Жұмыс тобы отырысының хаттамасына сәйкес 2023 жылғы 24 сәуірдегі педагогтердің біліктілігін арттыру  бойынша білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының тізіліміне енгізу,  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 95 бұйрығымен бекітілген   Педагогтердің біліктілігін арттыру курстарын ұйымдастыру және жүргізу, сондай-ақ педагогтің қызметін курстан кейінгі қолдау қағидаларының 6-тармағына сәйкес Қор ұсынған құжаттардың сәйкестігі туралы шешім қабылданды.

Письмо №419 от 10 апреля 2023 года